Neix COOBERT, una cooperativa per promoure habitatge.

Tres entitats del Vallès Oriental,  APINDEP Ronçana SCCL, Cooperativa 70 SCCL i el Centre Ateneu Democràtic i Progressista, han constituït una cooperativa per a impulsar l’habitatge assequible, sostenible i que aturi la cultura especulativa que ha existit amb l’habitatge.

Aquesta cooperativa, de forma inicial, es proposa optar al concurs públic per obtenir la cessió del dret de superfície del solar del polígon de La Salut, a Caldes de Montbui, ubicat en un terreny darrera l’Ajuntament, de titularitat pública, i en la que s’hi construirà un bloc d’habitatges, en règim cooperatiu, i amb una atribució d’ús de fins a 75 anys. En paral·lel, des de Coobert ja s’està impulsant el primer grup que formarà la primera cooperativa d’habitatges per a optar a aquest concurs.

Les tres entitats entenen que aquesta nova forma de “propietat” cooperativa facilita l’accés a l’habitatge, ja que la primera aportació per finançar el projecte rondarà els 10 o 12 mil euros, i després es mantindrà aquest dret d’ús mitjançant el pagament d’una quota mensual que serà més assequible que la d’un lloguer.

Amb aquesta fórmula s’aconsegueix  un preu més econòmic per a l’accés a l’habitatge ja que la propietat del terreny on es construeix l’edifici no canvia de titularitat, i per tant, s’estalvien els costos d’adquisició del mateix i, transcorregut el termini corresponent, es reintegra a la propietat el propi terreny i l’edifici construït. Coobert a més, vol donar suport al grup en el procés de la promoció, en el finançament de la construcció, en la cohesió del grup, en la creació de dinàmiques de relació amb el barri i en totes aquelles qüestions que sorgeixin.

Per tant, estem davant d’una iniciativa que permetrà l’accés a l’habitatge de manera assequible tant a joves com a persones adultes, soles o en famílies diverses, així com a permetre la inclusió a col·lectius de persones amb diversitat funcional amb l’avantatge que, si el seu pla de vida canvia, podran cedir la seva participació a tercers, recuperant la inversió aportada.