Projecte "La Salut"

El solar “La Salut”

Al setembre de 2019, l’Ajuntament de Caldes de Montbui va fer pública la seva voluntat de cedir en dret de superfície el solar situat al polígon La Salut, darrera el consistori. Per nosaltres és quelcom molt interessant, ja que es tracta d’un terreny de propietat municipal que se cedeix sota una legalitat que fa que l’Ajuntament no en perdi la propietat i, per tant, encaixa en el nostre model ja que posa les bases per evitar l’especulació amb l’habitatge. A més, es tracta d’un terreny que permet la construcció de prop de 20 habitatges, prou gran per encabir diversos col·lectius i a priori assumible econòmicament com a primera experiència i com a projecte pilot per començar. El seu èxit farà possible la seva rèplica en altres ubicacions i contribuirà a la solució d’habitatges i equipaments d’aquestes característiques dins del municipi i la comarca.

Projecte pilot

Aquest projecte pretén posar en marxa al municipi de Caldes una cooperativa d’habitatges en règim de cessió d’ús i de lloguer per facilitar l’accés a l’habitatge i que aquests habitatges contribueixin a crear comunitats socials que integrin diferents col·lectius amb diferents capacitats físiques i econòmiques.
Som coneixedors que hi ha diferents projectes d’habitatges cooperatius de diferents tipologies: sèniors, familiars, etc. – però el que vam voler marcar amb aquest projecte, i que per això parlem de projecte pilot, és la importància de comptar amb persones amb diversitat funcional dins d’aquesta promoció. Volem donar la oportunitat i fer realitat l’emancipació de jovent amb aquestes característiques en un entorn integrador, que puguin conviure amb un grup de persones divers, i per tant, evitar qualsevol tipus de guetos, ja sigui per motius econòmics, socials i/o físics i mentals.
Per això partim de la premissa que aquest primer edifici cooperatiu que plantegem comptarà amb habitatges adaptats a aquest col·lectiu.
A banda, plantegem un seguit de característiques que es treballaran col·lectivament amb el grup que formarà part del projecte.

"La Salut", un projecte integrador

Posa’t en contacte amb nosaltres