Habitatge Cooperatiu

COOBERT, SCCL és l’eina que posem al servei de les persones en el seu camí d’accés a l’habitatge i impulsa la creació de cooperatives d’habitatges sota criteris de Responsabilitat Social (socials, mediambientals i econòmics) que integrin diferents col·lectius socials amb diferents capacitats físiques, intel·lectuals, socials i econòmiques.

Socialment responsable

Entenem l’habitatge com un element de la comunitat i per aquest motiu volem que l’habitatge sigui un reflex de la diversitat de la comunitat, on hi hagi persones de diferents perfils socioeconòmics, edats, habilitats i capacitats variades.

Ambientalment sostenible

Prioritzem la cura i el respecte envers l’entorn on viurem, des de la construcció sostenible al consum energètic, intentant reduir al màxim la petjada ecològica .

Econòmicament accessible

L’accés a l’habitatge accessible és un dels reptes de la societat i és una de les nostres prioritats com a cooperativa. Fomentar un model d’habitatge diferenciat que permeti realitzar un estalvi a les persones que hi viuen i, que, en cas d’haver de marxar, la recuperació de l’estalvi no tingui un caire especulatiu de manera que l’habitatge deixi de ser un bé de negociació. Com a famílies i com a comunitat, permet que les persones que en formen part, trenquin amb aquesta dependència bancària tradicional, alhora que frena una de les pors actuals que és la pèrdua de l’habitatge.