Serveis

La intenció de Coobert és impulsar la creació de cooperatives d’habitatges i/o acompanyar a grups creats en l’elaboració del projecte.

Per tant, cada cooperativa d’habitatge tindrà a disposició un seguit de suports en funció a les seves necessitats.

Així doncs, podrà rebre suport:

  • per a la creació del grup de persones sòcies físiques i jurídiques
  • per definir els Estatuts i el reglament de règim intern
  • per dissenyar el projecte constructiu i executiu
  • pel finançament de l’edifici recolzant al grup davant les entitats financeres
  • per a la dinamització de l’edifici i l’entorn donant consistència al grup
  • per a la gestió administrativa (econòmica i societària) de la cooperativa d’habitatges. Aquest suport seria previ a la construcció (podent ajudar al grup davant les baixes que es puguin produir en el procés de construcció) i posterior (gestionant baixes de persones sòcies i altes de noves, oferint suport propi d’Administrador de finques, etc.)
  • per establir relacions amb altres cooperatives que permetin la mobilitat entre elles
  • en aquelles necessitats que sorgeixin i siguin assumibles