Matís, la cooperativa d'habitatges

La cooperativa “Matís Calderí, SCCL”

El solar “La Salut”

Al setembre de 2019, l’Ajuntament de Caldes de Montbui va fer pública la seva voluntat de cedir en dret de superfície el solar situat al polígon La Salut, darrera el consistori. Es tracta d’un terreny de propietat municipal que se cedeix sota una legalitat que fa que l’Ajuntament no en perdi la propietat i, per tant, encaixa en el model de Coobert ja que posa les bases per evitar l’especulació amb l’habitatge. A més, es tracta d’un terreny que permet la construcció de prop de 20 habitatges, prou gran per encabir diversos col·lectius i a priori assumible econòmicament com a primera experiència i com a projecte pilot per començar. El seu èxit hauria de fer possible la seva rèplica en altres ubicacions i contribuir a la solució d’habitatges i equipaments d’aquestes característiques dins del municipi i la comarca.

Projecte pilot

L’objectiu de Coobert és, doncs, posar en marxa al municipi de Caldes una cooperativa d’habitatges en règim de cessió d’ús i de lloguer per facilitar l’accés a l’habitatge i que aquests habitatges contribueixin a crear comunitats socials que integrin diferents col·lectius amb diferents capacitats físiques i econòmiques. Som coneixedors que hi ha diferents projectes d’habitatges cooperatius de diferents tipologies: sèniors, familiars, etc. – però el què volem marcar amb aquest projecte, i que per això parlem de projecte pilot, és la importància de comptar amb persones amb diversitat funcional dins d’aquesta promoció. Es vol donar la oportunitat i fer realitat l’emancipació de jovent amb aquestes característiques en un entorn integrador, que puguin conviure amb un grup de persones divers i, per tant, evitar qualsevol tipus de guetos, ja sigui per motius econòmics, socials i/o físics i mentals.

Per això partim de la premissa que aquest primer edifici cooperatiu que plantegem compti amb habitatges adaptats a aquest col·lectiu.

Matís Calderí

L’abril del 2021 neix Matís Calderí, SCCL, la primera cooperativa d’habitatges en règim de cessió d’ús inclusiva del Vallès Oriental de la mà de Coobert, SCCL.
Matís ha resultat l’adjudicatària del dret de superfície del solar de la Salut propietat de l’Ajuntament i com a projecte cooperatiu que és, les persones sòcies participen de les decisions en relació al funcionament de la cooperativa, i defineixen les prioritats i també les necessitats. Actualment estan en una fase fonamental amb el repte de definir com seran els habitatges, de quins espais comuns disposarà l’edifici i de quina manera es vol interactuar amb la pròpia comunitat i el barri. A banda, s’ha engegat el concurs arquitectònic del projecte per part de l’Ajuntament, del qual en formaran part com a membres del jurat.

COM POTS FORMAR PART DEL PROJECTE?

Matís està oberta a tota persona que hi vulgui participar i/o col·laborar. És un model alternatiu d’habitatge a la propietat i al lloguer que, amb unes quotes mensuals més accessibles i assequibles, i evita l’especulació immobiliària. La cooperativa compta amb 3 tipologies de sòcies. Les sòcies de Dret d’ús són aquelles que necessiten un habitatge per la seva unitat de convivència. Les sòcies expectants són aquelles que tenen la voluntat de ser destinatàries d’un dret d’ús però no de forma immediata i, per últim, les sòcies col·laboradores són les que tenen la voluntat de col·laborar en la consecució de l’objecte i les finalitats de la cooperativa, sense participar, però, de l’activitat cooperativitzada.

Et pots posar en contacte amb la Cooperativa a través de la seva adreça electrònica matiscoop@gmail.com

I si aquest projecte no t’encaixa perquè no compleixes l’HPO o per altres motius, posa’t en contacte amb nosaltres a través d’ info@coobert.coop i et mantindrem a la nostra base de dades per a futurs grups.

Posa’t en contacte amb nosaltres