L’Ajuntament de Caldes i la cooperativa d’habitatge Matís han signat aquest divendres l’escriptura pública de constitució d’un dret de superfície que permet iniciar ja el procés de disseny i de construcció d’un edifici d’habitatges cooperatius al centre del nucli urbà, a la finca situada davant la plaça Onze de Setembre, darrera de l’Ajuntament.

El Ple ordinari de l’Ajuntament del 31 de març d’aquest any va decidir, per majoria absoluta, adjudicar a Matís Calderí SCCL aquest dret de superfície com a guanyadors del concurs públic que s’havia fet.

La cessió d’ús és sobre la finca de titularitat municipal situada a la zona de la Salut amb l’objectiu de destinar-lo a la promoció, construcció i gestió d’habitatges per part d’aquesta cooperativa. L’objectiu del projecte és donar sortida a la necessitat d’habitatge que hi ha al centre del municipi i, a la vegada, promoure un model d’habitatge no especulatiu.

El terreny, de 541 metres quadrats, està delimitat d’una banda pel carrer Nou i de l’altra per la plaça Onze de Setembre. Segons les normes urbanístiques vigents, i tal i com recull l’escriptura, el terreny permet edificar 1.850 metres quadrats que es poden destinar a un màxim de 23 habitatges de protecció oficial.

El projecte s’ha presentat aquest divendres en roda de premsa amb l’alcalde, Isidre Pineda, el regidor d’Habitatge, Jordi Martín, i els representants de les cooperatives Matís i Coobert (Apindep, Coop 70 i el Centre, Ateneu Democràtic i Progressista), responsables de la gestió del nou habitatge cooperatiu.

Protecció Oficial i per a persones amb diversitat funcional

El nou edifici disposarà de la qualificació d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) en règim general de lloguer. El projecte també preveu que el nou edifici que es construeixi tingui una certificació energètica A i que, per tant, sigui molt eficient energèticament.

El projecte preveu que, com a màxim, un 25% del total dels habitatges no es qualifiquin com a HPO si van destinats única i exclusivament a persones amb diversitat funcional acreditada. Per això, entre els impulsors del projecte també hi participa la cooperativa social Apindep.

El termini de vigència d’aquest dret de superfície és de 75 anys, prorrogable fins a un màxim de 15 anys més. O sigui, en total, l’Ajuntament pot cedir el dret de superfície d’aquest terreny fins a un màxim de 90 anys.

A partir d’ara, l’Ajuntament de Caldes convocarà un concurs d’arquitectura per tal d’escollir el projecte arquitectònic executiu que millor s’adapti a l’entorn i a les necessitats del nou edifici.

El cost i la tramitació d’aquest procediment anirà a càrrec de l’Ajuntament. Les cooperatives adjudicatàries formaran part del jurat del concurs d’arquitectura, juntament amb representants del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i de l’Ajuntament.

L’acord també recull que el termini establert per a l’acabament de les obres i l’obtenció de la qualificació HPO és de, com a màxim, quatre anys des de la constitució del dret de superfície.

La promoció, construcció, conservació, gestió i explotació del nou edifici d’habitatges correspon, exclusivament, a Matís Calderí, la cooperativa adjudicatària, que serà qui n’assumirà tots els costos i responsabilitats legals.

L’acord estableix també que la cooperativa d’habitatges, en qualitat de titular del dret de superfícies transmès, cedirà els habitatges als socis i sòcies en règim d’ús. És a dir, en cedeix la possessió i el dret d’utilització de l’habitatge per a ús habitual i permanent.